Hạng c

Học lái xe bằng C

Đào tạo lái xe ô tô hạng C

Hạng C là giấy phép lái xe cấp cho người lái xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên và các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng B1, B2.

Thời gian đào tạo: 920 giờ trong đó lý thuyết là 168 và thực hành lái xe là 752.

Loại xe được điều khiển

  • Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên;
  • Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên;
  • Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2.

Thời hạn sử dụng: thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.

C VIP

Hoàn tất thông tin nhập học

Học lý thuyết tại trung tâm

Thực hành trên sân tập tiêu chuẩn và sân sát hạch

Thời gian thực hành linh hoạt

Được tặng 4h thực hành trên xe thi

dịch vụ khác